Historie

Ostrov Niue byl osídlen již na počátku 10. století př. n. l. domorodými polynéskými kmeny. Jejich kultura je dodnes známa jako Lapita. Lidé Lapita žili nejenom na Niue ale také na blízkých souostrových, jako je Tonga, Samoda nebo Fidži. Lidé z ostrova Niue byly nejenom dobrými námořníky, ovládali také valečnictví, a však, většina okolních ostrovů je znala především jako vynikající obchodníky. Na svých lodích obeplouvali okolní ostrovy a obchodovali s nejrozličnějším tropickým zbožím, především pak se sopečným sklem (obsidiánem), nejrůznějšími minerály, skořápkami měkýšů, tropickým ovocem ale také se speciálními bojovými sekerami Azde.

Západní civilizace zná ostrov od roku 1774, kdy jej objevil slavný mořeplavec James Cook. Podle něj byly také ostrovy pojmenovány a dlouho známy jako Přátelské ostrovy. Tento název dostali především proto, protože zde námořníci  byly velice přátelsky přivítáni domorodým obyvatelstvem.

Novodobá historie Niue

V této době také mnoho místních obyvatel konvertovalo ke křesťanství. Od roku 1900 byl ostrov Niue pod nadvládou Velké Británie, následně Nového Zélandu. V roce 1946 byly ostrovy přiřazeny do správní jednoty ke Cookovým ostrovům. Od roku 1974 se stal ostrov přidruženou samosprávní zámořskou oblastí Nového Zélandu.

Mezi roky 1942 až 1962 proběhla masová evakuace ostrovu kvůli sopečné aktivitě. Zajímavými daty v historii ostrova Niue je také rok 1983, kdy bylo zřízeno letiště. Do tohoto roku se veškerá pošta se světem vozila na lodích, ze kterých je plavci či domorodci na kánoích dopravovali na ostrov. I odtud má ostrov jedno své pojmenování, protože veškerá pošta se vozila v plechovkách, a tak byl ostrov Niue znám také jako Plechovkový ostrov.

Poslední katastrofu, kterou ostrov Niue zažilo, byl cyklon Heta, který ostrov v roce 2004 velice vážně poškodil. Řádění živlu za sebou zanechalo 2 mrtvé.